Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

Ministry of Transport

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ව්‍යාපෘති ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති

ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති

ව්‍යාපෘතියේ නම

බස් ගාස්තු විෂමතා ඉවත් කිරීම.

හැඳින්වීම

බස් මගියා ගමන් කරන දුරට සාපේක්ෂව ගාස්තුවක් අය කිරීමේ අරමුණින් හා ගාස්තු අවස්ථාවන් නිශ්චිත ප්‍රමිතියකට යටත්ව ස්ථාපනය කිරීමේ අරමුණින් බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්තිය මගින් ගාස්තු අවස්ථාවක් සඳහා වන සාමාන්‍ය දුර ප්‍රමාණයන් නිර්දේශ කිරීම මේ යටතේ ඉටු කරයි.

අවසන් කිරීමට යෝජිත දිනය

ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකි.

ව්‍යාපෘතියේ නම

බස් රථ සේවක පිරිස් ලියා පදිංචිය හා පුහුණු කිරීම.

හැඳින්වීම

අන්තර් පළාත් බස් රථවල සේවයේ නියුතු රියැදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන්ගේ සේවා තත්වය ඉහළ නැංවීම සහ විනය මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි. 

අවසන් කිරීමට යෝජිත දිනය

ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකි.

ව්‍යාපෘතියේ නම

සමීක්ෂණ.

හැඳින්වීම

ජාතික ගමනාගමන ‍කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේදී, සැලසුම් සම්පාදනය කිරීමේදී සහ අවස්ථානුකූලව ගත යුතු තීරණවලදී අවශ්‍ය දත්ත සැපයීම අරමුණු කරගෙන සමීක්ෂණ පවත්වනු ලැබේ.

අවසන් කිරීමට යෝජිත දිනය

ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකි.

ව්‍යාපෘතියේ නම

ජාතික ප්‍රවාහන සංඛ්‍යාන වාර්තාව සකස් කිරීම.

හැඳින්වීම

මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි මූලික අරමුණ වන්නේ ප්‍රවාහනයට සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමේ යෙදෙන හා ප්‍රවාහනය පිළිබඳ සැලසුම් සකස් කරන ආයතන හා බලධාරීන්ට ප්‍රවාහනය පිළිබඳ ගැටළු හඳුනා ගැනීමට හා එම ගැටළුවලට සුදුසු විසඳුම් ලබා දීමට අවශ්‍ය සංඛ්‍යා දත්ත සහිත පොතක් වශයෙන් පලකිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉටු කරනු ලැබේ.

අවසන් කිරීමට යෝජිත දිනය

ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකි.

ව්‍යාපෘතියේ නම

කාල සටහන් පිළියෙල කිරීම සහ සංශෝධනය

හැඳින්වීම

මගී ජනතාව වෙත විශ්වාසනීය ආරක්ෂාකාරී සුව පහසු ප්‍රවාහන සේවාවක් ලබා දීම මගින් පොදු බස් මගී ප්‍රවාහන සේවයේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම සහ සියලුම බස් ධාවකයින්ට සම අවස්ථා සලසෙන පරිදි විද්‍යාත්මක ඒකාබද්ධ චක්‍රීය කාලසටහන් සකස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

අරමුණ/ප්‍රතිලාභ

මගී ජනතාව වෙත විශ්වාසනීය, ආරක්ෂාකාරී, සුව පහසු පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක් ලබා දීම මගින් පොදු බස් මගී ප්‍රවාහන සේවයෙහි ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම සහ සියලුම බස් ධාවකයින්ට සම අවස්ථා සැලසෙන පරිදි කාලසටහන් සකස් කිරීම තුළින් ධාවකයින්ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණ වේ. බස් ධාවකයින් අතර පවතින අහිතකර තරගකාරිත්වය අවම කිරීම මෙන්ම බස්රථයක් සාමාන්‍යයෙන් දිනකට ධාවනය වන කිලෝමීටර් ප්‍රමාණය උපරිම කිරීමද මෙම ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත අරමුණු අතර ප්‍රධාන වේ.

අවසන් කිරීමට යෝජිත දිනය

ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියකි.

ව්‍යාපෘතියේ නම

GPS තාක්ෂණය තුලින් අන්තර් පළාත් පුද්ගලික බස් රථ නියාමනය.

හැඳින්වීම

පොදු ප්‍රවාහන සේවාවේ පැන නැගී තිබෙන අභියෝගාත්මක ගැටළු විසඳීම  පාදක කර ගනිමින් ගුණාත්මක මෙන්ම ආරක්ෂිත පොදු ප්‍රවාහන සේවාවක් ස්ථාපනය කිරීම උදෙසා ‍තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය පොදු ප්‍රවාහන සේවාවට යොදා ගැනීමක් ලෙස ජී.පී.එස්.තාක්ෂණය සහ අනෙකුත් තාක්ෂණ විධි බද්ධ කර ගනිමින් අන්තර් පළාත් බස් රථ නියාමනය කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් කරනු ලබයි.

ව්‍යාපෘතියේ නම

පාසල් බස්රථ සේවා ව්‍යාපෘතිය 'සිසු සැරිය'.

හැඳින්වීම

රජයේ අනුග්‍රහය යටතේ දිවයිනේ සියලුම නගර කේන්ද්‍ර කරගත් මාර්ග හා පාසල් ආවරණය වන පරිදි සහන ගාස්තු ක්‍රමයක් යටතේ විධීමත් අන්දමින් වඩාත් විශ්වාසනීය ආරක්ෂා සහිත පාසල් ළමයින් සඳහාම වෙන්වූ නිත්‍ය බස් සේවාවක් ශ්‍රී ලංගම හා පෞද්ගලික බස් රථ යොදා ගනිමින් සිසු සැරිය නමින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. සිසු සැරිය පාසල් බස් රථ ව්‍යාපෘතිය සියලුම පළාත් ආවරණය වන පරිදි දිවයිනේ පාසල් 3700 ක් සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 100,000 පමණ ව්‍යාපෘතිය තුලින් ආවරණය වේ.

අරමුණ/ප්‍රතිලාභ

විශ්වාසනීය සේවාව නිසා කලට වේලාවට පැමිණ නිරවුල් මනසකින් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියැලී ආරක්ෂිතව නිවෙස් කරා යාමට හැකි වාතාවරණයක් ඇති කිරීම තුලින් සමාජයට යහපත් දරු පරපුරක් දයාද කිරීම. සිසුන්ගෙන් අර්ධ ගාස්තු අයකිරීම මගින් එම පවුල් වල ආර්ථිකයට සහනයක් ලබා දීම. කුඩා වාහන රාශියක් වෙනුවට විශාල බස් රථයක් බැගින් යෙදවීම මගින් ඉන්දන පාරිභෝජනය අඩු කිරීම හා එමගින් විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගැනීම. මහා මාර්ග වල අධික වාහන තදබදය අවම කර ගැනීම සහ පරිසර දූෂණය වලක්වා ගැනීම.

අවසන් කිරීමට යෝජිත දිනය

ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතියකි.

ව්‍යාපෘතියේ නම

ග්‍රාමීය සහ ලාභදායි නොවන මාර්ග සඳහා බස් සේවා ව්‍යාපෘතිය - ගැමි සැරිය

හැඳින්වීම

ගැමි සැරිය ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රවාහන සේවාව ගම් හා නගර සම්බන්ධ කිරීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. නිශ්චිත වූ ක්‍රියාපිළිවෙතක් මඟින් නියම අනාර්ථීක  ධාවන දුර සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබාදීම මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදු කරනු ලැබේ.

අරමුණ/ප්‍රතිලාභ

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල යටිතල පහසුකම් වර්ධනය වීම. දරුවන්ගේ අධ්‍යපන කටයුතු සාර්ථක වීම. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල නිෂ්පාදන නගරයට ගෙන ඒමත් ඔවුන්ගේ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ ගම තුලට ගෙන යාමට හැකි වීම. එම ජනතාවගේ ආර්ථික තත්වය වර්ධනය වීම, සෞඛ්‍ය තත්වය ගොඩ නැගීම, ගම නගරයට යා කිරීම.

අවසන් කිරීමට යෝජිත දිනය

ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතියකි.

ව්‍යාපෘතියේ නම

රත්‍රී බස් සේවා ව්‍යාපෘතිය - නිසි සැරිය

හැඳින්වීම

රාත්‍රී කාලයේ සහ හිමිදිරි උදෑසන බස් සේවාවල පවතින හිඟකම නිසා මගීන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවන අපහසුතා මඟහැරවීම සඳහා නිසි සැරිය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

අරමුණ/ප්‍රතිලාභ

නිසි සැරිය ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමේ ප්‍රධාන අභිප්‍රාය වන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී මෙන්ම හිමිදිරි උදෑසන බස් සේවාවන් හි පවතින හිඟකම අනුව මගී ජනතාවට විදීමට සිදුවන අපහසුතා මඟහරවා ඔවුන් වෙත පොදු ප්‍රවාහන සේවා ලබාදීමයි.

අවසන් කිරීමට යෝජිත දිනය

ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතියකි.