Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

Ministry of Transport

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව සංඛ්‍යාලේඛන ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය

සාමාන්‍ය තොරතුරු

දිවයින පුරා ශ්‍රී ලංගම ප්‍රාදේශික ව්‍යාප්තිය

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, රුහුණ, නුවරඵළිය, නැගෙනහිර, සබරගමුව, ඌව,උතුර, රජරට, වයඹ, ම.බ.කා

වර්ෂය 2011 2012 2013 2014 2015
රථ ඇණිය - ධාවනය වන බස් රථ ප්‍රමාණය 5333 5191
5081 5,222 6,268

රථ ඇණිය-ධාවනය නොවන බස් රථ ප්‍රමාණය

2457
2554
2522
1,781 1,511
ඩිපෝ සංඛ්‍යාව 110 112 112 116 107(with CBS)
වැඩ පළවල් සංඛ්‍යාව 12
12
13
14 12
දෛනිකව ධාවනය කල කි.මි. ගණන 1027450
1059423 1127128 1,017,086 1206847.02
දිනකට සැපයු සාමාන්‍ය බස් රථ සංඛ්‍යාව 4904 4692 4719 4,946 6,073
දිනකට ධාවනය කල බස් රථ සංඛ්‍යාව 4350 4310 4372 4,596 5,284
කාල සටහන් අවශ්‍යතාවය 7108 7165 7174 7,226 7,249
මගී කිලෝමීටර් ප්‍රමාණය 11,906,722,232 11,909,164,527
12,201,484,395
12,717,358,060 15,210,316,140

 

 


 

ප්‍රවාහනය කල මගීන් සංඛ්‍යාව
වර්ෂය 2011 2012 2013 2014 2015
ප්‍රවේශ පත්‍ර මගින් 671,084,399
638,669,214
651,815,020
681,592,104 771,357,173
වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර මගින් 195,407,400
226,298,380
198,807,500
201,870,850 203,703,650
නිදහස් ගමන් පත්‍ර මගින් 46,625,730
49,684,368
44,651,910
40,743,700 43,626,990
LAST_UPDATED2
 
බස් රථ ඇණිය

පවතින බස් රථ ඇණිය පිළිබඳ සාරංශය 2015.12.31 දිනට

වර්ගය

නිෂ්පාදිත රට

ධාවනය වන සංඛ්‍යාව

TATA

India

1,666

LEYLAND

India

4,487

ISUZU (Mtil)

Japan

32

TSUNAMI

Japan

25

Double Decker

England/German

9

Others M/BEN2

German

5

YOTONG
China
55
රථ ඇණියට එක්කල නව බස් රථ

වර්ෂය

2011 

2012 

2013 

2014 

2015

මහා භාණ්ඩාගාර අරමුදල් මඟින එක්කල සාමාන්‍ය බස් රථ

-

120

281

20

80

කල්බදු ක්‍රමය යටතේ එක්කල සාමාන්‍ය බස් රථ

162

146

16

1339

878

මහා භාණ්ඩාගාර අරමුදල් මඟින් එක්කල සුබෝපභෝගී බස් රථ

-

-

-

12

-

කල්බදු ක්‍රමය යටතේ එක්කල සුබෝපභෝගී බස් රථ

-

12

24

68

-

එකතුව

162

278

321

1439

958
දැනට පවතින ධාවනයට සුදුසු තත්වයේ බස් රථ ඇණිය - 2015 වර්ෂය

වයස් ඛාණ්ඩය

බස් රථ සංඛ්‍යාව

%

අවුරුද්‍ර 1-5 අතර
3,014
48.09
අවුරුදු 5-10 අතර
1,718
27.4
අවුරුදු 10-15 අතර
440
7.01
අවුරුදු 15 ට වැඩි
1,096
17.49LAST_UPDATED2
 
අමතර සේවා

ශ්‍රී ලංගම දෛනිකව සිදු කරනු ලබන ප්‍රවාහන සේවා වලට අමතරව පහත සඳහන් සේවාවද සැපයීමට ඉදිරිපත්ව ඇත.

1.සිසු සැරිය  2.නිසි සැරිය 3.ගැමි සැරිය 4.වාර ප්‍රව්ශ පත්‍ර සේවා 5.ජාතික උත්සව අවස්ථාවල සිදු කරනු ලබන බස් රථ ධාවනය.

සිසු සැරිය,නිසි සැරිය හා ගැමි සැරිය සේවා සඳහා ධාවනයට යෙදවූ බස් රථ
වර්ෂය 2011 2012 2013 2014 2015
සිසු සැරිය 602
619
641 718 740
නිසි සැරිය
29
29
131
131 131
ගැමි සැරිය
- - - 240 -
වෙනත්     
- - - - -LAST_UPDATED2
 
කාර්ය මණ්ඩල

 

වර්ෂය
2012        
2013       
2014 2015
විධායක 1,236 1,151 1,154 1,197
කාර්යාල සේවකයින් 6,873
6,535
6,631 5,631
රියදුරු 9,267 9,028 10,023 10,563
කොන්දොස්තරවරු 9,287
9,253
10,272 10,532
කාර්මික 5,588
5,158
5,089 5,001
කම්කරු/සුළු සේවක/සනීපාරක්‍ෂක 1,555
1,505
1,594 2,933
එකතුව 33,806 32,630 34,763 35,857
LAST_UPDATED2
 
මූල්‍යමය
වර්ෂය           
2011 2012 2013 2014 2015

වාර්ෂික ආදායම

(රුපියල්)

මාර්ග ලේඛණ ආදායම 15,175,664,403 18,209,846,344 19,430,655,484 21,956,467,410 24,248,590,000
වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර ආදායම 552,505,075 654,147,179 684,531,359 740,553,510 740,590,000
වෙනත් ආදායම් 6,394,392,409 8,747,670,652 11,445,282,202 10,968,391,111 463,230,000
මුළු ආදායම 21,017,551,737 26,303,369,817 30,191,406,327 33,665,412,031 25,452,420,000
වාර්ෂික වියදම (රු.මි) 2015 වර්ෂය නව බස් රථ මිලදී ගැනීම සඳහා 1691.8
බස් රථ පුනරුත්තාපනය සඳහා 1037.12
පරිපාලන සහ නඩත්තු 18,534.09
එකතුව 21263.01
LAST_UPDATED2
 

 

නැවුම් පුවත්

Previous ඊළඟ
  • 1
  • 2
වව්නියාව බස් නැවතුම බස් නැවතුම්පල විවෘත කිරීම...

ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව විසින් රුපියල් ලක්ෂ 1950 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද වව්නියාව බස් නැවතුම්පල 2017.01.17 වන දින ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යතුමා විසින් උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කරන ලදී.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා උතුර හා දකුණ යාකිරීමේ භූගෝලීය සංධිස්ථානයක් වන වව්නියාව නව බස් නැවතුම්පල විවෘත කිරීමට හැකිවීම ජාතික සංහිඳියාවේ මූලික ප්‍රයත්නයක් බව ප්‍රකාශ කරන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ, අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිහාල් සෝමවීර මහතා ඇතුළු මැති ඇමතිවරු හා රාජ්‍ය නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ.

වැඩිදුර කියවීමට
මින් ඉදිරියට ප්‍රීමා පිටි ප්‍රවාහනය දුම්රියෙන්...

ත්‍රීකුණාමලය වරායේ සිට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලට පිටි ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවිසුමට දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරි බී.ඒ.පී.ආරියරත්න මහතා සහ ප්‍රීමා සිලෝන් පුද්ගලික සමාගමේ සාමාන්‍යධිකාරී ටාන් බෙන් චුආන් මහතා 2017.01.19 වන දින ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේදී අත්සන් තබන ලදී. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරී බී.ඒ.පී.ආරියරතන මහතා පවසා සිටියේ මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් මාසිකව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් මිලියන 15 කට ආසන්න ආදායමක් ලබා ගත හැකි බවයි.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මැතිතුමා අමාත්‍යාංශ ලේකම් නිහාල් සෝමවීර මහතා හා ප්‍රීමා සමූහ ආයතනයේ නිළධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.

වැඩිදුර කියවීමට
2017.1.20 දින සිට කොළඹ හා මාතලේ අතර සීඝ්‍රගාමී දුම්රියක් ධාවනයට එක්වේ...

මාතලේ ප්‍රදේශයේ මගී ජනතාවගේ වසර ගණනක සිට පැවති ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස  කොළඹ කොටුව හා මාතලේ අතර දුම්රිය සේවාවක් 2017.01.20 වන දින ආරම්භ වූයේ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. දුම්රියේ ගමන්ගත් අමාත්‍යතුමා මාතලේ පැවති උත්සව සභාව අමතමින් ප්‍රකාශකර සිටියේ මාර්ග තදබදයට පිළියමක් ලෙස දුම්රිය සේවාව මහජනයා අතර ප්‍රචලිත කිරීමට වැඩ සටහන් රැසක් දැනට ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි.

මෙම උත්සව අවස්ථාවට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ , පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරී බී.ඒ.පී.ආරියරත්න යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ

වැඩිදුර කියවීමට
කළුතර සිට පයාගල දක්වා වු ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයේ පීලී එලීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම... (2017.02.06)

වෘත්තිය සමිති එකිනෙකා කා කොටා නොගෙන සමගියෙන් එකා මෙන්ම අප හට සහය දක්වන්නේ නම් ගුණාත්මක මෙන්ම වර්ණවත් දුම්රිය සේවාවක් ජනතාවට ලබාදිය හැකි බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඊයේ 2017.02.06 දින පස්වරුවේ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී පැවති රැස්වීමකදී පැවසීය.

කොළඹ සිට කළුතර දක්වා තිබු ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගය කළුතර සිට පයාගල දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට සහ අළුතින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට මිලදී ගත් මෝටර් ට්‍රොලි 03ක් නඩත්තු කටයුතු සඳහා මුදා හැරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පල කළේය.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිහාල් සෝමවීර, දුම්රිය සාමාන්‍යාධීකාරි බී.ඒ.පී.ආරියරත්න යන මහත්වරුන් ඇතුලු නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වුහ.

වැඩිදුර කියවීමට