Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

Ministry of Transport

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ව්‍යාපෘති National Transport Medical Institute

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය

ආයතනය මගින් ලබාදෙන සේවාවන්හි ප්‍රගතිය

 • ආයතනයට අයත් වෛද්‍ය නීති මාලාවක් තිබීම දීර්ඝකාලීන අවශ්‍යතාවයක් විය. මණ්ඩලය මගින් පත්කරන ලද වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ කමිටුවකින් එය පිළියෙල කර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයෙන් අනුමත කර ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ සියළුම වෛද්‍ය නිලධාරින් අතර එය බෙදාහරින ලදී.
 • ශාඛාවලට පැමිණෙන සියළුම සේවාදායකයින් සඳහා අහඹුවෙන් කරන මූත්‍රා පරික්ෂණ වෙනුවට රුධිර පරික්ෂණ හදුන්වා දීමෙන් දියවැඩියා රෝගීන් පහසුවෙන් හදුනා ගැනීමට හැකි වී ඇත.
 • රසායනාගාරය පුළුල් කර පාරිභෝගිකයන් වෙත නව පරීක්ෂණ කීපයක් හදුන්වා දෙන ලදී. ඒ සඳහා නව රසායනාගාර උපකරණ මිලදී ගන්නා ලදී.
 • කුරුණෑගල ශාඛාව නගර මධ්‍යයේ සේවාදායකයන්ට පහසු ස්ථානයකට ගෙන යන ලදී.
 • මණ්ඩලය මගින් පිළිගත් පරිපාලන නීතිරීති සංග්‍රහයක් පිළියෙල කර, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයෙන් අනුමත කර දැනට භාවිතා වේ.
 • ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී තරඟකාරි මිලක් ලබාගැනීම සඳහා පියාපදිංචි, පිළිගත් ඖෂධ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් මිල ගණන් කැඳවා ඒවා මිලදී ගැනීම සුළු ටෙන්ඩර් මණ්ඩලය මගින් ඉටු කෙරේ.
 • ආයතනයේ නව සේවා සංස්කෘතියක් ගොඩනැඟීමේ අරමුණින් එහි සේවක මණ්ඩලයේ යහපත් ආකල්ප ප්‍රගුණ කරවීමට පිළිගත් දේශකයින් ලවා සම්මන්ත්‍රණ කීපයක් පවත්වන ලදී.
 • සිය සේවක මණ්ඩලයට වෘත්තීමය පුහුණුවක් ලබාදීම ආයතනයේ දීර්ඝකාලීනව පැවැති අවශ්‍යතාවකි. අදාළ විෂයයන් පිළිබඳ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාව හා දැනුම සැලකිල්ලට ගනිමින් අවශ්‍ය අංශයන් සඳහා ඔවුන් පුහුණු කිරීම පිණිස වැඩසටහනක් සූදානම් කර මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වේ. සේවකයින් හට ඉංග්‍රීසි හා දෙමළ භාෂාවන්හි මූලික අවබෝධයක් ලබාදෙනු පිණිස ද පංති පැවැත්වීමට අදහස් කර ඇත.
 • අපේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහසුව හා කාර්ය බහුල හෝරාවලදී සිදුවන තදබදය අවම කරලීම සඳහා අප ආයතනය වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා පෙ.ව. 8.00 විවෘත කරනු ලැබේ. මේ සඳහා වෛද්‍ය නිලධාරින් හා සේවකයින් ස්වේච්ඡාවෙන් ම පෙරකී වේලාවට කටයුතු අරඹා ප.ව. 4.00 ට සේවය නිමකරයි.
 • ශාඛාවල, සේවාදායකයන්ගේ එක්ස්-කිරණ වාර්තා ලබාගැනීමට පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කළ අතර, එමගින් අතිරේක ආදායමක් ලබාගැනීමට හැකිවීම හා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අපහසුතා අවම කිරීමටද හැකි විය.
 • සමහර සේවක මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ සුදුසුකම් හා ඔවුන් වර්තමානයේදී ඉටුකරන රාජකාරිද සැලකිල්ලට ගනිමින් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා ශාඛාවල ද සේවයේ යෙදෙන අයගේ තනතුරු නාමයන් මණ්ඩලය මගින් අලුතින් අනුමත කරන ලද පිරිස් බල තක්සේරුවට අනුකුලව වෙනස් කරන ලදී.

2006/2007 වර්ෂයන්හිදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කරන ලද ක්‍රියාමාර්ග

 • පරිගණක ජාලයක් හදුන්වා දීම.
  ගුණාත්මක හා කාර්යක්ෂම සේවයක් අප ආයතනය මගින් සැපයීම සඳහා ද, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්තුමාගේ දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ඒ මොහොතේම තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීමෙන් මහජනතාවට වඩා යහපත් කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබාදීම සඳහා ප්‍රධාන කාර්යාලය හා ශාඛා අතරද තොරතුරු හුවමාරුවට පරිගණක ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
 • මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත සංශෝධනය කිරීම.
  ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ බලය තහවුරු කිරීම සහ එයට නිත්‍යානුකූල බලතල ලබාගැනීම පිණිස, අප ආයතනය මෝටර් වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ පනතේ 124 වන වගන්තියට සංශෝධනයක් යෝජනා කරන ලදී. ගරු දුම්රිය හා ප්‍රවාහන ඇමතිතුමා යෝජිත සංශෝධන අනුමත කර, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්තුමා මගින් නීති සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉහත සංශෝධන ඇතුලත් කිරීම සඳහා යොමුකර ඇත.
 • සේවක මණ්ඩලය ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීමේ සැලසුම.
  සියලු ශ්‍රේණිවල සේවකයින් සඳහා කාර්ය සාධන ඇගයීම ඔවුන්ගේ රාජකාරි ස්වභාවය අනුව සිදුකෙරේ. මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳව සේවකයින් දැනුවත් කරන ලද අතර, ඔවුන්ගේ අවබෝධය තවදුරටත් දියුණු කිරීමට මේ පිළිබඳව විශේෂඥයින්ගේ සේවා ලබාගනිමින් සම්මන්ත්‍රණ කිහිපයක්ද පවත්වන ලදී. සියලුම අනාගත වැටුප් වැඩිවීම්, උසස්වීම්, ශිෂ්‍යත්ව ආදිය මෙම ඇගයීම්වලදී ලබාගන්නා ලකුණු අනුව තීරණය වනු ඇත.
 • ප්‍රධාන කාර්යාලීය ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය කිරීම.
  වර්තමාන ගොඩනැගිල්ල ඉඩකඩ ඇහිරුණු, සැලසුම් සහගත වෛද්‍ය සේවාවක් ලබාදීමට ප්‍රමාණවත් නොවන හා පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩකඩ නොමැති ස්ථානයක්ද බැවින්, ආයතනය පිටුපස ඇති වටිනා හිස් ඉඩම ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් සියලු නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත සය මහල් ගොඩනැඟිල්ලක් තැනීමට මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.
 • ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙහි සංයුක්ත සැලැසීම.
  සංයුක්ත සැලැස්මක හදිසි අවශ්‍යතාවය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වටහාගෙන තිබෙන බැවින්, සියලුම අංශවල සේවකයින් නියෝජනය වන ලෙස පත්කරන ලද කමිටුවකින් මෙම සංයුක්ත සැලැස්මේ අවසාන පියවරයන් මේ වන විට පිළියෙල වෙමින් පවතී.
 

Name (required)
E-mail (required, but will not display)
Country
Title
Comment
Notify me of follow-up comments
Security code
Refresh

නැවුම් පුවත්

Previous ඊළඟ
 • 1
 • 2
 • 3
රත්මලාන ගුවන් තොටුපළෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ගුවන් සේවා...(2017.03.10)

රත්මලාන ගුවන් තොටුපළෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පසුගියදා  පැමිණි මාල දිවයින් සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය මූසා සමීර් මහතා හා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා අතර මෙම ගුවන් සේවා ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ මූලික සාකච්ඡාව 2017.03.07 දින රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ පර්යන්තයේදී පැවැත්විණි.

මෙම සාකච්ඡාවට ශ්‍රී ලංකාවේ මාලදිවයින් තානාපතිනය වන සහියා සාරීර්, මාල දිවයින් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගමේ කළමණාකරණ අධ්‍යක්ෂ අබ්දුල් හරීස්, ගුවන් මෙහෙයුම් ප්‍රධානි අහමඩ් ඊබ්‍රහිම්, ගුවන් තොටුපළ සමාගමේ සභාපති සමන් එදිරිවීර, විධායක අධ්‍යක්ෂ යොහාන් ජයරත්න යන මහත්වරුන්ද සහභාගි වූහ.

වැඩිදුර කියවීමට
රියදුරු පැසැල් ඇති කිරිමට රියදුරු පුහුණු උපදේශකයින් අවශ්‍යයි... (2017.03.08)

2017.03.08 දින බණ්ඩාරණායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවති සමස්ත ලංකා රියදුරු පාසැල් හිමියන්ගේ වාර්ෂික සම්මේලනය අමතමින් ගරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසා සිටියේ ඉදිරියේදි බලපත් ලාභී පුහුණු උපදේශකයින් යොදා ගනිමින් ගුණාත්මක භවයෙන් යුතු තාක්ෂණික හා ප්‍රයෝගික දැනුම සහිත රියදුරන් බිහි කිරීමට පියවර ගැනීම තම අපේක්ෂාව බවයි.

මෙම අවස්ථාවට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.

වැඩිදුර කියවීමට
ප්‍රතිසංවර්ධනය කරනු ලැබු ගුවන් ධාවන පථය මෙහෙයුම් කටයුතු වලට (2017.4.6)...

ප්‍රතිසංවර්ධන කටයුතු සඳහා පුරා මාස තුනක් පමණ දිවා කාලය තුල වසා දමා තිබු කටුනායක බණ්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල සිය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා 2017.04.06 දින විවෘත කරනු ලැබුයේ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

නෙදර්ලන්තයේ නැෂනල් එරෝ ටෙක්නොලොජි ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගමේ (NACO) උපදේශකත්වය යටතේ චීනයේ (CATIC)කැතික් සමාගම විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන ලද මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් බිලියන 7.2 ක් වැය වී ඇත.

මෙම උත්සව අවස්ථාවට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා ඇතුළු අමාත්‍යවරුන්, අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් හා විදේශ තානාපතිවරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ.

වැඩිදුර කියවීමට
International Civil Aviation Organization Air Services ...(2017.12.06)

The Inaugural session of International Civil Aviation Organization Air Services Negotiation conference – 2017 was held on 04th December 2017 at BMICH in Colombo. The conference was declared open by Hon. Minister Nimal Siripala de Silva and Deputy Minister Hon. Ashok Abeysinghe also participated.

Mr. Ananda Wimalasiri, Chairman of the Civil Aviation Authority handed over the special edition of ‘GUWANSARA’ magazine to the Minister at the session.

The Secretary, Mr.G.S.Withanage and Director General of the Civil Aviation Authority also attended.

වැඩිදුර කියවීමට
මඩකලපුව ගුවන් තොටුපළ සිවිල් ගුවන් සේවා සඳහා විවෘත වේ

1958 වසරේ නොවැම්බර් මස 17 වන දින සිවිල් ගුවන් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ආරම්භ කරනු ලැබූ මඩකලපුව අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ වසර ගණනාවක් පුරා රට තුළ පැවති කුරිරු යුධමය වාතාවරණය හේතුවෙන් වසර 25 කට ආසන්න කාලයක් යුධ හමුදා හා ගුවන් හමුදා මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා පරිහරණය කරන ලදී. නමුත් රට තුළ පවතින වත්මන් සාමකාමී තත්ත්වය පදනම් කර ගනිමින් මෙම ගුවන් තොටුපළ යළි ප්‍රතිසංවර්ධනය කර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් 2016 වසරේ ජූලී 16 වන දින විවෘත කරන ලදී.
වත්මන් රජය විසින් රට තුළ අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවා ප්‍රචලිත කිරීම හා නැගෙනහිර පළාතේ දේශිය හා විදේශීය සංචාරක ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීමේ අරමුණ ඇතුව මඩකලපුව අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට පැවරීමෙන් අනතුරුව, ගුවන් යානා මෙහෙයුම් හා සේවා කටයුතු ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගම විසින් මාර්තු 25 වෙනි ඉරුදින ආරම්භ කෙරිණ. ඒ අනුව ප්‍රථම සිවිල් ගුවන් සේවාව ආරම්භ කරමින් ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, එම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ යන අමාත්‍යවරුන් හා අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජී.එස්.විතානගේ මහතා ඇතුළු නිළධාරීන් පිරිසක් සහ මගීන් රැගත් ගුවන් යානය 2018.03.25 දින පෙරවරු 10.30 ට මඩකලපුව ගුවන් තොටුපළට ළඟාවන ලදී.
ඉන් අනතුරුව අමාත්‍යවරුන් විසින් මගී පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ල විවෘත කෙරුණු අතර, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් එච්.එම්.සී.නිමලසිරි  මහතා විසින් ගුවන් යානා මෙහෙයුම් කටයුතුවලට අවසරය ලබාදෙන බලපත්‍රය ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ සභාපති සමන් එදිරිවීර මහතා වෙත භාරදෙන ලදී.
මෙම ගුවන් තොටුපළ නවීකරණය කොට ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමට රුපියල් මිලියන 1400 ක මුදලක් රජය විසින් වැය කර ඇත. ඒ අනුව මීටර් 1066 ක් දිගින් හා මීටර් 46 ක් පළලින් යුතු ධාවන පථය බිටුමින් ආස්තරයක් යොදා  (BITUMEN LAYER) ප්‍රතිසංවර්ධනය කොට ධාවන පථයේ නව විදුලි පද්ධතියක්ද ස්ථාපිත කොට ඇත. මීට අමතරව මගී පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ලද සියලු පහසුකම් සහිතව නවීකරණය කොට ඇත.

මඩකලපුව ගුවන් තොටුපළ, මඩකලපුව නගරයේ සිට 1.7 km ක් පමණ දුරින් සේත්තුකුඩා යන ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති අතර, කටුනායක සිට 206 km ක් හා රත්මලාන ගුවන් තොටුපළේ සිට 222 km ක දුරින් පිහිටා ඇත. මෙම ගුවන් තොටුපළේ සියලු කාර්යයභාරයන් ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගම විසින් සිදු කෙරෙන අතර, පෞද්ගලික ගුවන් සේවා සමාගම් කිහිපයක්ම මේ වන විට රත්මලාන හා මඩකලපුව අතර මගී ගුවන් සේවා පවත්වාගෙන යෑම සඳහා කැමැත්ත පළ කර ඇති අතර, මේ තුළින් රජයට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ළඟාකර ගත හැක.
එමෙන්ම මෙම ගුවන් තොටුපල පරිශ්‍රය තුළ ගුවන් පුහුණු පාසලක් ආරම්භ කිරීමටද අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර ඇත.

වැඩිදුර කියවීමට