Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

Ministry of Transport

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව සංඛ්‍යාලේඛන ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය

සංඛ්‍යාලේඛන

සාමාන්‍ය තොරතුරු


වර්ෂය 2011 2012 2013 2015
මාර්ගයේ සම්පූර්ණ දුර ප්‍රමාණය (කි.මී) 1148.107 1148.107 1254.232 1567
ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන සංඛ්‍යාව 155 154 160 177
උප දුම්රිය ස්ථාන සංඛ්‍යාව 147 147 148 162

LAST_UPDATED2
 
මෙහෙයුම්
වර්ෂය
2011 2012
2013
2015
ක්‍රියාත්මක වූ දුම්රිය වාර සංඛ්‍යාව (මගී දුම්රිය හා භාණ්ඩ දුම්රිය යන සියල්ල)
119,392
121,782
122,269
-
ගෙනගිය මගීන් සංඛ්‍යාව (ම්ලියන)
96.11
106.05
118.71
133.29
මගීන් ගෙනගිය දුර ප්‍රමානය කි.මී (ම්ලියන) 4,754.19 
5,039.45 
6,257.38 
7407.39
ගෙනගිය භාණ්ඩ ප්‍රමානය කි.මී (ම්ලියන) 153.9
142.4
133.0
-
පටවන ලද භාණ්ඩ ප්‍රමානය ටොන් (ම්ලියන) 1.934
2.059
1.910
127.39
දිනකට ක්‍රියාත්මක වූ දුම්රිය සංඛ්‍යාව 398
දිනකට ක්‍රියාත්මක වූ මගී දුම්රිය සංඛ්‍යාව 366
දිනකට ක්‍රියාත්මක වූ භාණ්ඩ දුම්රිය සංඛ්‍යාව 32
දිනකට ගෙනගිය මගීන් සංඛ්‍යාව 360000
සේවක සංඛ්‍යාව ( ස්ථිර/තාවකාලික) 16559

LAST_UPDATED2
 
දුම්රිය ඇණිය

2015 වර්ෂයෙහි සාරංශගත දුම්රිය ඇණිය

එන්ජින් වර්ගය  
මිලට ගත් වර්ෂය 
නිෂ්පාදිත නාමය
නිෂ්පාදිත රට
සංඛ්‍යාව 
M-2 1954 Canedian,General Motors 
Canada 12
M4
1976
Canedian Montreal Locomotive 
Canada
10
M5 1979
Japanese Hitachi
Japan 4
M5-c 2001 - - 5
M6 1979 Henschel (ABB)
Germeny 11
M7 1981
Brush England 
3
M8 1995 Indian (DLW)
India 5
M8-a 2001
- India 2
M9 2000 Alsthom France 10
W1 1969 Henschel West Germany
West Germany 
2
W2 1969 Henschel East Germany
East Germany 1
W3 -
-
Germany
4
Y 1969 Hunslet -
20
M10 2012 India India 3
M10-a -
India India 6
බලවේග කට්ටල වර්ගය
S6 1975 Hitachi
Japan 1
S8 1992 Hitachi
Japan
15
S9 2000 -
China
9
S10 2008 - China 13
S11 2011 /2012
- India 16
S12 2012 - China 13

 

Rolling Stock

Number of diesel electric loco      - 63

Number of diesel hydraulic locos  - 30

Including Y class

Number of diesel multiple unit     - 67

Number of carriages                   - 565

Number of good wagons             - 862

Number of oil tankers                 - 160

 

LAST_UPDATED2
 
දුම්රිය පීලි මඟ

දුම්රිය පීලි මග - 2015 වර්ෂය

දුම්රිය පීලි මග             
දුර ප්‍රමාණය (කි.මී)
ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන සංඛ්‍යාව   

උප දුම්රිය ස්ථන සංඛ්‍යාව

ප්‍රධාන මාර්ගය

291      

46

33
උතුරු මාර්ගය
339
32
24
මුහුදු බඬ මාර්ගය
161
36
32
තලෙයිමන්නාරම මාර්ගය
106
7
4
මඩකලපුව මාර්ගය
212
14
16
ත්‍රීකුණාමලය මාර්ගය
70
4
2
මිහින්තලේ මාර්ගය
14
1
0
ප්‍රත්තලම මාර්ගය
120
18
25
ගුවන් තොටුපල
2
1
0
අරුවක්කාලු
37
0
0
කැළණි වැලි මාර්ගය
59
11
19
මාතලේ මාර්ගය
34
5
7
කොළාන්නාව
2 1 0
වරාය
2 1 0
එකතුව
1449 177 162
LAST_UPDATED2
 
Signaling/Level crossing

Signaling & Level Crossings - 2015 Year

 

Signaling

Centralized controlling in Km - 199 Km

Color light signaling in Km - 148 Km

Electrical interlocking in Km - 40 Km (Polgahawela - Ramukkana)

Relay interlocking in Km - 368 Km

Mechanical interlocking in - 748 Km

Indian CLS -  314 Km

Electronic mtarlocking -78


Level crossing

Number of Electrical barrier - 132

Number of bell & flashing light - 166

Number of mechanized barriers - 140

Number of wing type gates - 758

Farm Type - 17LAST_UPDATED2
 
මූල්‍යමය

ආදායම (රු.මිලියන)

වර්ෂය
මගී ප්‍රවේශ පත්‍ර
වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර
පාර්සල් හා ලිපි
භණ්ඩ හා පශු සම්පත්
වෙනත්
එකතුව
2011 2445.5 794.1 108.2 398.1 489.5 4235.4
2012 2806.0 793.5 119.6 461.8 670.9 4851.8
2013 3557.2 930.4 134.5 412.5 388.6 5423.2
2015 4163.71 1010.84 153.29 384.07 622.69 6334.6

වියදම (රු.මිලියන)

වර්ෂය
2011 2012 2013 2015
ප්‍රාග්ධන
31,337.14 30,259.88 20,392.88 30436.25
පුනරාවර්තන
8295.22 8647.66 10586.47 14048.77
LAST_UPDATED2
 

 

නැවුම් පුවත්

Previous ඊළඟ
  • 1
  • 2
  • 3
දුම්රිය මාර්ගයේ පීලී එලීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම... (2017.02.06)

වෘත්තිය සමිති එකිනෙකා කා කොටා නොගෙන සමගියෙන් එකා මෙන්ම අප හට සහය දක්වන්නේ නම් ගුණාත්මක මෙන්ම වර්ණවත් දුම්රිය සේවාවක් ජනතාවට ලබාදිය හැකි බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඊයේ 2017.02.06 දින පස්වරුවේ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී පැවති රැස්වීමකදී පැවසීය.

කොළඹ සිට කළුතර දක්වා තිබු ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගය කළුතර සිට පයාගල දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට සහ අළුතින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට මිලදී ගත් මෝටර් ට්‍රොලි 03ක් නඩත්තු කටයුතු සඳහා මුදා හැරීමේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පල කළේය.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිහාල් සෝමවීර, දුම්රිය සාමාන්‍යාධීකාරි බී.ඒ.පී.ආරියරත්න යන මහත්වරුන් ඇතුලු නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වුහ.

වැඩිදුර කියවීමට
නව දුම්රිය කාලසටහනක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි...(2017.02.20)

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංස්කරණය කරන ලද නව වේලාවන්ට අනුව සකසන ලද  දුම්රිය කාලසටහන ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 2017.02.20 දින පෙරවරුවේ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදු කෙරිණ.

මෙහිදී අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුව  ලබන මාස සිට මෙම නව කාලසටහන මහජනතාව වෙත මිලදී ගැනීමට හැකිවන පරිදි ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානවලට ලබාදීමට කටයුතු කරන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධීකාරිවරයා පැවසීය. නව කාලසටහනේ ප්‍රථම මුද්‍රිත පිටපත අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා වෙත දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී බී.ඒ.පී.ආරියරත්න මහතා විසින් භාරදුන් අතර මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්වරුන් වන තිලකරත්න බණ්ඩා, ආර්.එම්.රත්නායක සහ දුම්රිය මෙහෙයුම් අධිකාරී විජය සමරසිංහ යන මහත්වරුන් සහභාගි වුහ.

වැඩිදුර කියවීමට
ප්‍රවාහන සේවයේ සංවර්ධන කටයුතුවලට ඉන්දුනීසියාවේ සහය...(2017.02.23)

ශ්‍රි ලංකාව තුළ ඉදිරියේදී සිදු කෙරෙන සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉන්දුනීසීයානු රජයේ පුර්ණ සහයෝගය ලබාදෙන බව හා ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය සේවය නඟා සිටුවීමට අවශ්‍ය සහය ලබා දෙන බව ඉන්දුනීසියානු උප විදේශ අමාත්‍ය ඒ.එම්.ෆචීර් මහතා ප්‍රකාශ කරන ලදී.

උප අමාත්‍යවරයා මෙම කරුණු හෙලි කළේ 2017.02.23 දින ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය කාර්යාලයේදී අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා හමුවු අවස්ථාවේදීය.

මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නිහාල් සෝමවීර මහතා සහ ඉන්දුනීසීයානු තානාපති කාර්යාලයේ නිළධාරීන් කිහිප දෙනෙක්ද සහභාගි වූහ.

වැඩිදුර කියවීමට
දුම්රිය මගීන්ගේ පහසුව සඳහා ටේලර් මැෂින් 300 ක් දුම්රිය ස්ථානවලට...(2017.02.27)

දුම්රිය මගීන්ට දෛනිකව සිදු කර ගත යුතුව තිබෙන බැංකු කටයුතු  පහසු කිරීමේ අරමුණ ඇතුව ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන 100ක මහජන බැංකු ටෙලර් යන්ත්‍ර 300 ක් සවි කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් තැබීම 2017.02.27 දින අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රවාහන හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේදී සිදුවිය.
මෙම අවස්ථාවට දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී බී.ඒ.පී .ආරියරත්න, මහජන බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී සහ සාමාන්‍යධීකාරී එන් වසන්ත කුමාර් යන මහත්වරුන් ඇතුළු අමාත්‍යාංශයේ සහ මහජන බැංකුවේ නිළධාරීන් පිරිසක්ද සහභාගි වුහ.

වැඩිදුර කියවීමට
රත්මලාන ගුවන් තොටුපළෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ගුවන් සේවා...(2017.03.10)

රත්මලාන ගුවන් තොටුපළෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ ගුවන් සේවා මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පසුගියදා  පැමිණි මාල දිවයින් සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය මූසා සමීර් මහතා හා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා අතර මෙම ගුවන් සේවා ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ මූලික සාකච්ඡාව 2017.03.07 දින රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ පර්යන්තයේදී පැවැත්විණි.

මෙම සාකච්ඡාවට ශ්‍රී ලංකාවේ මාලදිවයින් තානාපතිනය වන සහියා සාරීර්, මාල දිවයින් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සමාගමේ කළමණාකරණ අධ්‍යක්ෂ අබ්දුල් හරීස්, ගුවන් මෙහෙයුම් ප්‍රධානි අහමඩ් ඊබ්‍රහිම්, ගුවන් තොටුපළ සමාගමේ සභාපති සමන් එදිරිවීර, විධායක අධ්‍යක්ෂ යොහාන් ජයරත්න යන මහත්වරුන්ද සහභාගි වූහ.

වැඩිදුර කියවීමට
රියදුරු පැසැල් ඇති කිරිමට රියදුරු පුහුණු උපදේශකයින් අවශ්‍යයි... (2017.03.08)

2017.03.08 දින බණ්ඩාරණායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවති සමස්ත ලංකා රියදුරු පාසැල් හිමියන්ගේ වාර්ෂික සම්මේලනය අමතමින් ගරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසා සිටියේ ඉදිරියේදි බලපත් ලාභී පුහුණු උපදේශකයින් යොදා ගනිමින් ගුණාත්මක භවයෙන් යුතු තාක්ෂණික හා ප්‍රයෝගික දැනුම සහිත රියදුරන් බිහි කිරීමට පියවර ගැනීම තම අපේක්ෂාව බවයි.

මෙම අවස්ථාවට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.

වැඩිදුර කියවීමට